Välkommen till Gnosjöregionens blogg. Vår stora hemsida hittar du på www.GnosjoRegion.se

Tillverka lego

Legotillverkning, ett ord med dubbel innebörd. Ordagrant innebär det att tillverka legobitar. Men i den betydelsen som kanske är mer vanligt förekommande inom industri så avses att produktionen läggs ut på andra leverantörer. Ett vanligt förfaringssätt som har ett antal olika fördelar. Man slipper bygga upp en dyr maskinpark för det som skall produceras. Ingen […]