Välkommen till Gnosjöregionens blogg. Vår stora hemsida hittar du på www.GnosjoRegion.se

Hål på hål

Tomrum som hål har en större betydelse än vad man normalt tänker på. För vad våre en golfbana utan hål eller en schweizerost? Inte mycket. Antalet är lite olika för golfbanan 18 för osten lite mer osäkert. Men för Albert Hall skall det visst vara 4000 som Beatles sjunger om här. Att skapa ett hål […]

Swedecote tar steget in i framtiden

Investering i ny fastighet stärker företagets position i regionen – med fokus på miljöriktighet och rationell produktion som direkt gynnar kunderna. – Visst är det här en stor satsning för oss, men att skapa en rationell och miljöeffektiv anläggning är ett måste för framtiden. Det här kommer att ge samordningseffekter både för oss och kunderna […]

Engraving

Engravering ett sätt att märka saker och ting på djupet. Och då med laser. Enkelt sätt så går tekniken ut på att medelst laser markera de områden som man vill ha utmärkta med en form av spårning. Det kan gälla för att markera vilken produkt det gäller och med vilken metod den är tillverkad. Markering […]

Robotikens lagar

1. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada. 2. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen. 3. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första […]

Skruvar i krysset

Att skruva i krysset brukar normalt innebära att man i en fotbollsmatch lyckas göra mål med en skruvade boll från lite avstånd. Nu finns det andra skruvar i det sammanhanget och något att glädjas över dessutom. Fotbollsmålet hade haft lite problem att stå upprätt utan skruvar. Och det är där som våra företag kommer in. […]

Råvaruleverantörer

I ett tidigare inlägg tog vi upp prototyptillverkning. Och ett sätt att skapa en prototyp är att använda en skivare som skriver ut i 3d. Med andra ord föremål direkt som de ser ut i verkligheten. Vilket för en att fundera lite på det där med själva skivaren. Om man nu skriver ut en skrivare […]