Välkommen till Gnosjöregionens blogg. Vår stora hemsida hittar du på www.GnosjoRegion.se

Bearbeta plåt

Plåtbearbetning är ett samlingsbegrepp för ett antal olika moment när det gäller att bearbeta plåt. Plåten kan skäras, bockas, pressas, valsas och naturligtvis ytbehandlas för att bara ta några tekniker. Tittar vi på valsning specifikt så talar man om varmvalsning och kallvalsning. Varmvalsning används företrädesvis för grovplåt det vill säga material med en tjocklek över […]

Vi driver Sverige framåt!

Vi är många, vi är kluriga och vi är dessutom envisa. Sedan industrialismens början har Gnosjöregionen varit en stark motor i den svenska industrin. Trots lågkonjunkturer och ökad konkurrens från utlandet finns vi fortfarande kvar och många av våra företag går bättre än någonsin. Korta beslutsvägar och förmågan att anpassa sig till rådande omständigheter bidrar […]

Förzinka

Zinka material för att få en bättre och kraftigare yta kan göras på lite olika sätt. Elförzinkning är en metod för att skapa en starka yta. Men i huvudsak är den till för att skapa ett snyggare utseende och lämpar sig bäst för material som inte skall finnas utomhus. Varmförzinkning är den metod som brukar […]