Välkommen till Gnosjöregionens blogg. Vår stora hemsida hittar du på www.GnosjoRegion.se

Godsskydd

Skydda gods för transport är en lämplig metod för att få fram det som skall skickas på ett säkert sätt. Metoderna för godsskydd kan variera en del. Ett mycket vanligt förfaringssätt är att använda någon form av sträckfilm, band, kartong eller annan form av emballage. Den mest flexibla lösningen här är nog sträckfilm. En tunn […]

Bocka dig rör

Inte av artighet men väl för att passa in där det skall vara är en fördel när det gäller rör. För vad vore en stol som har metallrör som ram med endast raka rör. Inte mycket att sitta på i alla fall. Eller allt annat som man ständigt ser omkring sig. Men kanske inte alltid […]

När ytan är allt

Det här med att fokusera på ytan brukar inte alltid ses med blida ögon. Åtminstone inte när det gäller människor. Men i andra sammanhang så är ytan det absolut viktigaste när det gäller metaller. Metaller med en skadad yta ser inte bra ut, men värre är att de kan förlora de egenskaper man vill att […]

Hål på hål

Tomrum som hål har en större betydelse än vad man normalt tänker på. För vad våre en golfbana utan hål eller en schweizerost? Inte mycket. Antalet är lite olika för golfbanan 18 för osten lite mer osäkert. Men för Albert Hall skall det visst vara 4000 som Beatles sjunger om här. Att skapa ett hål […]

Engraving

Engravering ett sätt att märka saker och ting på djupet. Och då med laser. Enkelt sätt så går tekniken ut på att medelst laser markera de områden som man vill ha utmärkta med en form av spårning. Det kan gälla för att markera vilken produkt det gäller och med vilken metod den är tillverkad. Markering […]

Robotikens lagar

1. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada. 2. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen. 3. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första […]

Skruvar i krysset

Att skruva i krysset brukar normalt innebära att man i en fotbollsmatch lyckas göra mål med en skruvade boll från lite avstånd. Nu finns det andra skruvar i det sammanhanget och något att glädjas över dessutom. Fotbollsmålet hade haft lite problem att stå upprätt utan skruvar. Och det är där som våra företag kommer in. […]

Råvaruleverantörer

I ett tidigare inlägg tog vi upp prototyptillverkning. Och ett sätt att skapa en prototyp är att använda en skivare som skriver ut i 3d. Med andra ord föremål direkt som de ser ut i verkligheten. Vilket för en att fundera lite på det där med själva skivaren. Om man nu skriver ut en skrivare […]

Wellemballage

Emballage av well eller kanske lite slarvigt uttryckt kartonger. I många fall tänker man kartonger om man tänker på wellemballage. Nu är det inte bara standardkartonger som är wellpappens enda användningsområde. Det mesta som behöver ett skyddande emballage kan wellpappen användas till. Och materialet går dessutom att bygga med, Så oavsett vilket användningsområde eller vilken […]

Gasmejsling

Gasmejsling, att mejla med gas är faktiskt en beskrivning som stämmer rätt väl vad det är frågan om. Tekniken används för att ta hand om fogar samt ta bort de svetsar som är icke fungerande. Det övergripande begreppet för den här typen av svetsning brukar kallas för gasskärning. En metod som kan användas både manuellt […]