Välkommen till Gnosjöregionens blogg. Vår stora hemsida hittar du på www.GnosjoRegion.se

När ytan är allt

Det här med att fokusera på ytan brukar inte alltid ses med blida ögon. Åtminstone inte när det gäller människor. Men i andra sammanhang så är ytan det absolut viktigaste när det gäller metaller. Metaller med en skadad yta ser inte bra ut, men värre är att de kan förlora de egenskaper man vill att […]

Engraving

Engravering ett sätt att märka saker och ting på djupet. Och då med laser. Enkelt sätt så går tekniken ut på att medelst laser markera de områden som man vill ha utmärkta med en form av spårning. Det kan gälla för att markera vilken produkt det gäller och med vilken metod den är tillverkad. Markering […]

Robotikens lagar

1. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada. 2. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen. 3. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första […]

Skruvar i krysset

Att skruva i krysset brukar normalt innebära att man i en fotbollsmatch lyckas göra mål med en skruvade boll från lite avstånd. Nu finns det andra skruvar i det sammanhanget och något att glädjas över dessutom. Fotbollsmålet hade haft lite problem att stå upprätt utan skruvar. Och det är där som våra företag kommer in. […]

Råvaruleverantörer

I ett tidigare inlägg tog vi upp prototyptillverkning. Och ett sätt att skapa en prototyp är att använda en skivare som skriver ut i 3d. Med andra ord föremål direkt som de ser ut i verkligheten. Vilket för en att fundera lite på det där med själva skivaren. Om man nu skriver ut en skrivare […]

Gasmejsling

Gasmejsling, att mejla med gas är faktiskt en beskrivning som stämmer rätt väl vad det är frågan om. Tekniken används för att ta hand om fogar samt ta bort de svetsar som är icke fungerande. Det övergripande begreppet för den här typen av svetsning brukar kallas för gasskärning. En metod som kan användas både manuellt […]

Processautomation

Processer för att underlätta produktion inom industrin med hjälp av robotar kan låta lite märkvärdigare än vad det är. Robotar är inte det som vi läser om i SF-böcker eller ser en film Arnold. Utan det är helt enkelt maskiner som utför sina arbeten efter ett program och saknar förmåga att göra något annat än […]

Adam den första prototypen

Om man skall följa Bibeln så kan man med gott fog kalla Adam för den första prototypen av mänskligheten och att Eva följde därefter samt resten av mänskligheten. Nu kan förstås vän av ordning anmärka lite på att en prototyp används för att sedan skapa det riktiga sedan. Fast vem vet hur det var då. […]

Tillverkare av verktyg

Verktygstillverkning ett område som inte så ofta ägnas några tankar om. Även om man dagligdags kanske använder hammare, skruvmejsel, skiftnyckel eller något annat verktyg så är inte medvetandet alltid med att någon faktiskt har tillverkat verktyget. Den ovannämnda delen är en typ av tillverkning av verktyg. Den andra delen är de som tillverkar verktyg för […]

CNC-maskin

CNC eller uttytt Computer Numerical Control är en process där datorer styr maskiner i olika typer av industrier framför allt då i tillverkningsindustrin. Vad som kan tillverkas med den här tekniken är brett. Detaljer där det krävs hög precision och längre serier är synnerligen lämplig för CNC. Mer om det och vilka företag som arbetar […]