Välkommen till Gnosjöregionens blogg. Vår stora hemsida hittar du på www.GnosjoRegion.se

Godsskydd

Skydda gods för transport är en lämplig metod för att få fram det som skall skickas på ett säkert sätt. Metoderna för godsskydd kan variera en del. Ett mycket vanligt förfaringssätt är att använda någon form av sträckfilm, band, kartong eller annan form av emballage. Den mest flexibla lösningen här är nog sträckfilm. En tunn plast som kan sträckas ut till upp mot 300% av längden.
Flexibel då den kan dels användas i någon form av sträckfilmsmaskin, med fullständig automatik som transportbanor till maskiner och en helautomatisk sträckfilmning. Men filmen kan även användas i enklare maskiner eller som en s.k. handfilm. Dvs man går helt enkelt omkring godset som skall plastas in med filmen i en hållare. Oavsett vilken sort det gäller så kan våra företag förse dig med den.

Trackbacks

  1. […] tog här upp sträckfilm som skydd för gods. Men det är endast en del av det här med godsskydd och transport. Det som […]