Välkommen till Gnosjöregionens blogg. Vår stora hemsida hittar du på www.GnosjoRegion.se

Laserskärare | Att skära med laser

Laserskärare; ett verktyg för att skära valfria former med laser i plåtmaterial, tunna likväl som tjocka. Formerna som en laserskärare kan skära ut är avancerade samt att spillet av material blir mycket begränsat då snittytan är minimal. Tekniken är mycket flexibel då omställningstiderna för olika skärningsprocesser går snabbt. Du hittar mer om laserskärning och vilka […]