Kategorier
Metall

Tillverkare av verktyg

Verktygstillverkning ett område som inte så ofta ägnas några tankar om. Även om man dagligdags kanske använder hammare, skruvmejsel, skiftnyckel eller något annat verktyg så är inte medvetandet alltid med att någon faktiskt har tillverkat verktyget.

Den ovannämnda delen är en typ av tillverkning av verktyg. Den andra delen är de som tillverkar verktyg för att andra skall kunna tillverka verktyg. Vilket låter lite märkligt men är enklare än så. För att tillverka föremål i detta fall verktyg krävs det maskiner och utrustning som formverktyg för att kunna producera detaljer inom industrin. Vilket naturligtvis våra företag i regionen sysslar med.

Kategorier
Service

Trälådor säljes

En kort och snärtigt sätt att marknadsföra sig med en rubrik. Vad det egentligen innebär kan man fundera på vid första anblicken. Är det gamla trälådor, nya eller vad är det frågan om?
Nu är svaret inte så komplext utan det handlar helt enkelt om det man kallar för träemballage och det som bilden nedan visar.

Lådor av trä som man använder för transport av produkter som skall ut till en mottagare. Antingen i standardformat eller specialanpassade för godset som skall finnas i. Och även detta klarar vi av att tillverka.

Kategorier
Metall

CNC-maskin

CNC eller uttytt Computer Numerical Control är en process där datorer styr maskiner i olika typer av industrier framför allt då i tillverkningsindustrin.

cnc-maskin

Vad som kan tillverkas med den här tekniken är brett. Detaljer där det krävs hög precision och längre serier är synnerligen lämplig för CNC.
Mer om det och vilka företag som arbetar med den här tekniken hittar du på våra specialavdelningar.

Kategorier
Metall

Droppen som urholkar stenen

En droppe som urholkar en sten är ett ordspråk som syftar på att med tålamod och långsiktighet som kan även de hårdaste material brytas ned.
Lite så som företagen i Gnosjöarbetar kan man säga. Om man bortser ifrån några saker.
Vi pratar inte om droppande vatten och det tar inte så lång tid att skära sönder en sten.

Tekniken att droppa vatten på en sten har utvecklats en del genom åren kan man lugnt säga. Material förutom sten som stål, plåt aluminium, koppar och annat skärs numera enkelt med vatten under högt tryck. Som du kan se mer om här på vattenskärning.

Kategorier
Metall

Revolverstans och Clint Eastwood

Nu kan man förstås undra vad Clint har med det här att göra. Och då tar vi och tittar på orden var och ett för sig. Revolver brukar han för det mesta bära och även använda i sina filmer. Och man kan väl säga att när han använder den så stansar han hål.

Nu finns det mycket få övriga likheter mellan Clint Eastwood och en revolverstans av den sorten som våra företag behärskar. Likheten skulle förutom orden att företagen i Gnosjöregionen behärskar de lika bra som Clint hanterar sin revolver.
Och för att ta rätt på mer om vad vi kan erbjuda inom området plåtstansning rekommenderas ett besök på våra specialavdelningar och området stansning.

Kategorier
Service

Godssäkerhet

Säkerställa att gods kommer fram på ett tryggt sätt är den sista länken i en produktionskedja. Ibland kan den länken vara lite eftersatt då det inte tillhör den ordinarie kärnverksamheten.
Emballage för godssäkring kan man ta fram i lite olika material.
Trä och då tänker vi på olika typer av lådor av trä där tyngre saker som exempelvis maskindelar skall transporteras.
Kartonger av olika slag. Där finns enkla kartonger och upp till det som kallas för trippelwell tänkta för gods som behöver ett bra skydd och där transporthanteringen kan ge upphov till skador.
Plastemballage, i olika storlekar. Det gemensamma är dock att allt emballage kan skräddarsys exakt efter godset som skall säkras. Och företagen som kan det hittar du här på emballage hos oss.

Kategorier
Metall

Fjädrar och dinosaurier

Fjädrar, livsnödvändiga för bland annat fåglar som skulle få vissa problem att flyga utan dem. De skulle då vara landgående och utdöda sedan länge då man anser att fåglar kommer som en utveckling från dinosaurier.
Så med andra ord kan man säga att utan fjädrar går det inte att lyfta.
Och det här med att lyfta då kommer vi osökt in på vad företagen i vår region kan erbjuda.

Fjädrar av ett hårdare slag än de som fåglar har är något vi kan stå till tjänst med att få fram. Och det precis efter den specifikation som önskas. Fjädrar för bilar, maskiner eller vad som nu kan kräva fjädrar. Och du hittar de företagen här på vår specialavdelning för fjädrar.

Kategorier
Metall

Pressning per automatik

Detaljbild av en maskin för automatpressning.

Med pressmaskiner som är robotstyrda och med 3D kan de flesta former fås fram. Och det med en hög hastighet och mycket god precision. Något som våra företag sysslar med och har gjort med framgång sedan länge.

Kategorier
Metall

Forma plåt

Forma plåt berörde vi har på inlägget om plåtslagare. Nu kan man kalla det för manuell formning av plåt. I industriell skala brukar man prata om kantpressning/kantbockning. Trots namnet så är det inte bara tunna kanter man formar av plåten på det sättet, utan hela det stycke man vill tillverka.
Tre metoder brukar nämnas i sammanhanget med ormning av plåt och de är dynformning, luftbockning och prägling. Mer om de metoderna och vilka företag som kan hantera den tekniken hittar du här på kantpressning.