Kategorier
Butiksinredning

Ny och modern butiksinredning för den levande butiken

Den som inte själv jobbar med inredningsdesign tänker kanske inte så mycket på hur en lokal med några enkla grepp kan förändras. Då man får hjälp med home staging så kan man bli förbluffad över att se sitt eget hem i en helt ny tappning. I en butik så är det precis likadant, men här är det givetvis så mycket viktigare att man faktiskt tar tag i det där med att skapa en trivsam och inbjudande plats. Med modern butiksinredning så kan man lyckas skapa en levande butik som är dynamisk och som får kunder att vilja återkomma. Ny teknik och hållbara material erbjuder även en flexibilitet som man behöver för förnyelsen skull.

Dynamisk butiksinredning

När dynamiken i en butik fungerar som den ska så tänker man inte så mycket på detta. Man känner mest att det här är en butik där man tycker att det är intressant och trivsamt att vistas. Kunder håller hela tiden ett öga på vad som är på gång och det leder till ett ökat intresse för de varor som man erbjuder. Med smart butiksinredning så kan man se till att det faktiskt händer något i butiken. Det här kan vara så enkelt att man har möbler som är enkla att flytta på och bygga om så att man får nya fokusområden där man kan presentera kampanjer. Ljussättningen är också med och påverkar, och med bra ljus så får man också en effekt som gör att kunder upplever att de befinner sig i en butik där det händer något som de gärna vill ta del av.

Kategorier
Metall

Automatisk eller manuell produktion av tråddetaljer

Inom industrin så handlar det mångt och mycket om effektivisering. Oavsett om man jobbar med tråddragning eller står för tillverkning av tråddetaljer så är man alltid ute efter en arbetsprocess som kan utföras på kort tid med goda resultat. Men det är inte alltid så att man väljer att ta fram trådprodukter på automatisk väg. Möjligheten finns där med moderna maskiner och datorprogram men det finns faktiskt projekt där man istället väljer att jobba manuellt.

Framtagning av tråddetaljer

Numera så använder vi oss ofta av tråddetaljer i olika typer av föremål. I vanliga hörlurar och liknande produkter så behövs det fjädrande tråd som ser till att man får en god passform och även lång hållbarhet. Det här betyder också att man måste ha olika typer av tråd, och företag som jobbar med tråddragning tar fram olika storlekar och olika egenskaper vad gäller fjädring så att man får rätt format.

I Gnosjöregionen så finns det företag som jobbar med att ta fram trådprodukter och i Gnosjö så ligger man långt fram vad gäller användning av modern teknik. Men då man ska framställa ett mindre antal produkter med tråd så väljer man kanske att utföra vissa arbetsmoment manuellt. Det här kan man bara göra då det finns tillräckligt mycket erfarenhet och kunskap på plats. För stora volymer så tar man hjälp av automatik och robotar som ser till att man kan jobba snabbt, och då man kan erbjuda både manuellt och automatiskt arbete så får man en flexibilitet som är mycket viktig just för effektiviteten och för lägre kostnader.

Kategorier
Industriautomation

Är industriautomation en välsignelse?

När man inser hur smidigt industrirobotar utför jobb som annars hade varit mycket farliga och komplicerade så är det klart att man kan bli imponerad. Den som har jobbat länge inom svensk industri och som själv har upplevt fördelarna med industriautomation kanske enbart ser detta som en välsignelse och fördel. Det är klart att den som tidigare fått lyfta tungt och kanske utsatt sig för fara ser en fördel med robotceller som klarar av uppgifterna, men det är inte alla som hyllar automationen till skyarna.

Fördelar med industriautomation

Det finns trots allt väldigt många fördelar med industriautomation. Några av dessa är:

  • Man kan förenkla arbetsprocesser
  • Risken för arbetsskador minskar
  • Kostnader för produktion går ner
  • Produktioner kan bli klara snabbare

Det här är ju saker som företag gärna vill se och dessutom så är det så att användningen av robotceller har lett till att man har funnit nya lösningar på problem som tidigare inte gick att lösa.

 

Robotar och jobb

Något som är uppenbart i dagens Sverige är att man måste ha kunskap för att få jobb. Det här kravet minskar inte då industrin utvecklas med nya system och robotar som styrs av datorprogram. Å ena sidan så är det här en utmaning för de som redan jobbar inom industrin, men det leder förstås till att tidigare jobbtillfällen där man kanske inte behövde mer än ett truckkort minskar. Det är det här som kan ses som en nackdel med industriautomation. De enklare jobben försvinner medan nya spännande jobbtillfällen dyker upp. Bra för vissa, mindre bra för andra…

Kategorier
Plast

Motverka översvämningar med dagvattenkassetter

Dagvattenkassetter, dagvattenmagasin, fördröjningsmagasin… kärt barn har många namn. Oavsett vad man kallar den här typen av system så rör det sig om en mycket effektiv metod för att ta hand om och dränera stora mängder vatten. I Sverige så har vi redan upplevt vad ordentliga skyfall kan göra med vår infrastruktur, så det är viktigt både för privata husägare och för offentliga fastigheter och kommuner att ta hand om dräneringen innan regnet faller. På en privat tomt så kanske man har en stenkista eller två för att dränera bort vatten från huset, men stenkistan blir aldrig så effektiv som de dagvattenkassetter som tillverkas av plastgranulat och som kan kopplas till avlopp.

Tillverkning av dagvattenkassetter

Idag så kan svensk plastindustri ta fram mycket smarta lösningar för dränering. Man tillverkar dagvattenkassetter av termoplast vilket innebär att man med metoder som formsprutning snabbt kan få fram färdiga lösningar som är skräddarsydda för sina ändamål. Man kan alltså säga att dagvattenmagasin är en slags plastverktyg som gör stor nytta under marken då det regnar kraftigt. Svenska företag som kan erbjuda formgjutning och andra metoder för framställning av plastkomponenter kan också tillverka dagvattenkassetterna, men det är förstås viktigt att man vänder sig till ett företag som har erfarenhet av detta för att få riktigt bra lösningar.

Moderna fördröjningsmagasin

Det är mycket vanligt att man använder sig av masterbatch för att skapa magasinen som när de är redo är mycket hållbara. Plaster som polyuretan fungerar mycket bra för den här typen av dräneringssystem och gör det möjligt att på ett enkelt sätt koppla magasinet vidare till avloppssystem. Nu måste man inte alltid koppla dagvattenmagasinet till ett annat system för att det ska fungera. På en privat tomt så kan det mycket väl räcka med att man leder vattnet bort till en plats där marken bättre kan absorbera det. Det kan ju också vara så att det avloppssystem som finns på plats inte klarar av hur mycket extra vatten som helst och det måste man ta reda på innan man installerar ett fördröjningsmagasin under marken.

Enkel service

Något som får alltfler att satsa på systemen av plast är att de är så lätta att underhålla. Själva installationen är smidig mycket tack vare att plast är ett så lättviktigt material. Dessutom så behöver man inte lägga den här typen av system djupt under marken. I och med att det blir så lätt att komma åt så kan man spola och hålla rent då det behövs och man får ett system som kommer att fungera länge.

dagvattenkasetter13

Rätt typ av fördröjningsmagasin

När man ser på de fördröjningssystem som tillverkas i Sverige så blir det tydligt att det finns stor variation. Faktum är att man har mycket att tjäna på att beställa dagvattenmagasin från ett svenskt företag. Då man producerar lokalt så blir det lättare att skräddarsy och att få ett system som verkligen passar in i sitt sammanhang. Kommunikationen blir ju onekligen smidigare då man kan tala svenska med varandra, och leveranstider kan förkortas då dagvattensystemen tas fram på plats.
För att få fram rätt typ av fördröjningssystem för regnvatten så gäller det att man tar en noga titt på det område som behöver dräneras. För att dagvattenmagasin ska göra jobbet så måste de placeras på rätt ställe och kanske kopplas vidare på rätt sätt. Genom att göra rätt från start så slipper man onödiga korrigeringar och man kan se fram emot en tomt, parkering eller annan plats som förblir torr då regnet öser ner och leder till farliga översvämningar på andra platser. Många gånger så kan det räcka med några enkla kassetter och på en privat tomt så kan man klara sig med det allra enklaste och kanske till och med genomföra installationen själv. Då man vänder sig till ett företag som verkligen kan det där med dränering med hjälp av dagvattenkassetterna så får man god vägledning och det gör att man spar både på tid och på pengar.