Kategorier
Företagsnyheter

Vad är industriautomation?

Det är knappast en hemlighet att alltfler företag förlitar sig på automation för att snabbt kunna tillverka olika typer av delar och produkter. Men vad är egentligen industriautomation och vad betyder den för svenska företag? Man skulle kunna säga att industriautomationen går ut på att man använder sig av datorer och robotar för att ta hand om processer som tidigare krävde en mänsklig hand. Men det betyder inte att människor inte längre behövs inom industrin, de har bara fått lite andra uppgifter…

Industriautomation ger större flexibilitet

Från start så såg man automationen som ett sätt att öka produktionen genom att kunna tillverka snabbare. Det här är fortfarande en god anledning till att så många svenska företag väljer att jobba med industriautomation genom att köpa in nya industrimaskiner som kan jobba på ett självständigt sätt. Tanken med tidig automation var att man skulle kunna utesluta en stor del av den mänskliga faktorn och att det skulle bli billigare att tillverka då man inte behövde så många anställda och dessutom kunde låta de automatiska systemen jobba dygnet runt.

automation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag så talar man inte längre om att låta robotar och maskiner ta över människors jobb utan snarare om hur automationen kan leda till högre kvalitet och ge utrymme för nya, mer stimulerande, arbetsuppgifter. Man får en flexibilitet som öppnar upp för nya möjligheter med utvecklad produktion och gladare personal som slipper det tunga arbete som tidigare var synonymt med industrier som metallindustrin.

Samtidigt så är det förstås så att man kan se hur maskiner har kunnat ta över människors arbetsuppgifter. Inom bilindustrin så är det robotar som installerar delar i bilar och det gör de mycket snabbare än en människa.

Många fördelar med automationen

Det finns så många fördelar med industriautomation och en av dessa är faktiskt arbetsmiljö och möjligheter till utveckling för personal. En operatör har ett spännande arbetsområde framför sig med programmering, hantering av moderna maskiner och god förståelse för en arbetsprocess som inkluderar många olika delar och moment.

Säkerheten har höjts och det är viktigt för det innebär färre problem med arbetsskador som kan bli mycket kostsamma. Det är inte bara programmen och robotarna som gör det möjligt för människor att undvika att komma för nära vassa och hårda verktyg som gör det säkrare att jobba på verkstäder. Man utvecklar också säkerhetssystem med sensorer som talar om då det uppstår en situation som kan leda till fara. Det här är inte bara bra för operatörer utan också för material som på så vis inte skadas på grund av brister i tekniken.

Ökad produktion

Det är förstås viktigt att man kan producera mer med hjälp av automationen. Det som hade tagit flera hundra arbetare flera dagar att bli klara med kan nu avklaras på några timmars tid med hjälp av maskinerna. Detta med en perfektion som gör att man kan lita på att dimensioner förblir de samma för del efter del. En operatör kan leda arbetet som tidigare krävde ett helt arbetslag.

Information som leder till högre kvalitet

När man jobbar med automatiska system och datorer så kan man under arbetsprocessen samla in viktig information. Man ser snabbt om det finns brister i produktionen och vad man behöver rätta till. Man kan säga att industriautomationen ger en överblick som gör att det blir lättare att utveckla och förbättra olika arbetsprocesser. Det går att använda informationen för att utföra analyser och sedan så kan man fatta klokare beslut och styra verksamheten i en mycket lönsam riktning.

Det finns förstås en stor nackdel

Även om man kan tycka att industriautomation bara verkar vara positivt så finns det förstås en stor nackdel och det är att den kostar att investera i. Nya industrimaskiner kan vara otroligt dyra och det gäller att man genast jobbar på rätt sätt med dem för att det ska löna sig. Man måste också se till att investera i kunskap så att de som jobbar på verkstaden snabbt kan lära sig den nya tekniken och programmera maskinerna på rätt sätt.

Kategorier
Metall

Tillverkning av gallerdurk för golv

På många platser så behöver man ett golv som består av ett galler för att på så vis få en säkrare yta att röra sig på. Man kan använda sig av gallerdurk inomhus såväl som utomhus men det är mycket viktigt att durken tillverkas på rätt sätt i enlighet med de behov som finns. Här gäller det ofta att special-beställa gallerdurken varpå man kan bestämma saker som storlek på maskor och eventuell ytbehandling för att få fram bästa möjliga resultat.

Gallerdurk som golv

Gallerdurken som golv är ofta ett fenomenalt val. I ett storkök så kan man till exempel behöva platser där man å ena sidan måste kunna gå och jobba på ett stadigt golv och där man samtidigt behöver få god avrinning av vatten och smuts.  Man kan också se gallerdurk som golv utomhus där man vill skapa säkra platser att röra sig på. En trappa kan vara gjord av ett stadigt galler och sammankopplas med gångväg som också är gjord av samma typ av durk.

När man har gallerdurken utomhus för gångvägar så kan det vara för att man vill undvika problem med ansamlingar av vatten och av snö. Då är det förstås mycket viktigt att durken har en yta som även motverkar halka. Här får man se till att metallen är gjord för att stå emot rost så att durken kan få ett långt liv med minimalt underhåll.

Man ska inte glömma bort att gallerdurken även ger genomskinlighet vilket kan bidra till en känsla av trygghet då man ser bättre när man går upp i en trappa eller tar sig över en gångbro. Ljuset får betydelse också då man använder durken i inomhusmiljöer som på lager där man kanske inte har så gott om ljuskällor och inte vill bidra till ytterligare skugga med trappor och golv som installeras i lokalen.

Man kan använda sig av gallerdurk såväl inomhus som utomhus
Man kan använda sig av gallerdurk såväl inomhus som utomhus

Då vatten ska kunna rinna bort

Det som är så bra med en durk är ju att den har ihåligheter. Om man behöver ett golv där vatten ska rinna bort som i köket så måste man ha ett system med maskor som fungerar på rätt sätt. Om de är för små så kan det leda till att smuts fastnar varpå det blir översvämning. Om gallerdurken är lätt att hålla ren så slipper man den här typen av problem.

Vilken storlek som maskor i durken ska ha beror helt och hållet på var den ska ligga och vilken typ av vätska och smuts som den ska utsättas för. En sak är säker, om man väljer gallerdurkar av metall så får man bättre motståndskraft mot slitage.

Durk som klarar hög påfrestning

I garage så använder man sig av durk som klarar lite mer. Man kan ju skapa golv som enbart består av durk av metall och då gäller det verkligen att durken står pall för tunga fordon som kör över den. Här behöver man också betänka vad som händer under vinter då vatten och snö kan leda till halka. Man får förvisso hål där vatten och snö kan försvinna, men det kan ju ändå bli halt och då måste ytan på durken förberedas så att däck och fötter kan få fäste.

När man väljer material som aluminium så får man förstås god hållbarhet men det här är också dyrt. Ibland så kan det löna sig att välja rostfritt stål som också kommer att klara utomhusmiljöer på ett bra sätt.

Estetik

När gallerdurken används som golv så måste den även se bra ut. Man kan ytbehandla för att få färg eller en snyggare glans och det här är också något som påpekar hållbarheten och motståndet mot korrosion. Vackra durkar tillför inomhus- och utomhusmiljöer en känsla som är modern och ofta mycket trivsam. Det är också därför som de används i så många olika sammanhang i Sverige och även utomlands.