Kategorier
Butiksinredning

Varuexponering måste vara hållbar av flera skäl

När vi talar om hållbarhet så tänker många direkt på miljöfrågor. Idag vill vi att allt ska vara hållbart och varuexponering är inget undantag. Fast när vi ser på produktställ och sådant som finns i skyltfönster så är det en annan typ av hållbarhet som kan komma i fokus. Särskilt om ett ställ rasar eller produkter står vingligt på det.

Stabil varuexponering är ett måste

Stabiliteten är otroligt viktig i butiksmiljöer. När kunder ska röra sig omkring varuexponering så måste den här typen av hållbarhet finnas där. Det får inte finnas risk för att ett ställ är så skört att det utgör en risk för människor som rör sig i lokalen. Det finns förstås varuexponering av papper och kartong men metall och trä är material som passar bättre för hyllor som står fritt i en butik.

I ett skyltfönster kanske det där med stabilitet inte får samma betydelse eftersom ingen kommer åt installationer. Men för butikens personal kommer det att märkas om möblerna som används för varuexponering i skyltfönster håller god kvalitet eller inte. Det blir minst sagt jobbigt att jobba med ställ och andra detaljer som inte står stadigt och som är svåra att montera.

Varuställ av miljövänliga material

Om vi ser på hållbarhet vad gäller miljö så är det klart att det är viktigt med butiksinredning som inte är farlig för människor, djur och miljö. Dels så behövs det material som är säkra att hantera, och dels så måste produktionen av produkter för butiken vara säker för miljön.

Det här ställer stora krav på vår industri. Möbler som tillverkas för butiker för varuexponering bör hålla så pass hög kvalitet att de inte slits ut för snabbt. Det här är en viktig insats för att dra ner på utsläpp.

Produktställ som tar hand om produkterna

En annan aspekt av hållbarheten är den som rör produkternas hantering. När varor ska stå i ett ställ där de ständigt exponeras för kunders hantering så måste stället vara väl format för detta. Varuexponering som är lätt att komma åt bör på olika sätt skydda produkterna som exponeras.

Ibland betyder det att det behövs barriärer i form av glas för att det inte ska gå att ta i det som visas. Ibland kan det betyda att man måste ha någon form av lås då dyra produkter inte ska kunna plockas bort från stället.

Inredning som är lätt att hantera och jobba med

Oavsett vilken form av varuexponering det handlar om så gäller det att den är lätt att hantera. Om inte så kommer ställ, hyllor och andra hjälpmedel snart att hamna i förrådet. Då kan vi ju inte säga att det rör sig om hållbar varuexponering när den inte ens används.

Lätt hantering handlar om allt från vad ett displayställ väger till hur lätt det är att installera profiler på väggar. Personal ska kunna göra om och flytta på varuexponering i enlighet med de behov som finns i butiken. Då blir det hållbar butiksinredning!