Kategorier
Metall

Aluminiumersättning

Att ersätta metaller som aluminium, mässing och andra kan vid första anblicken verka som en rätt så besvärlig procedur.
Men med kompositmaterial kan en hel del metaller bytas ut. Med kompositmaterial uppnår man en rad fördelar. Mindre energiåtgång vid tillverkning, lägre transportkostnader då materialet har lägre densitet. De kräver heller ingen efterbehandling som metaller kan göra ibland.
Du kan läsa mer om komposit här och vilka företag i vår region som arbetar med det http://www.gnosjoregion.se/formsprutning/metallersattning.asp