Kategorier
Metall

Bocka dig rör

Inte av artighet men väl för att passa in där det skall vara är en fördel när det gäller rör. För vad vore en stol som har metallrör som ram med endast raka rör. Inte mycket att sitta på i alla fall.
Eller allt annat som man ständigt ser omkring sig. Men kanske inte alltid tänker på. Rör som kan bockas via rörbockning finns i material stål, koppar, aluminium. Eller för att göra det enkelt allt som är rakt kan bockas.

Kategorier
Metall

När ytan är allt

Det här med att fokusera på ytan brukar inte alltid ses med blida ögon. Åtminstone inte när det gäller människor. Men i andra sammanhang så är ytan det absolut viktigaste när det gäller metaller. Metaller med en skadad yta ser inte bra ut, men värre är att de kan förlora de egenskaper man vill att de skall ha.
Nu är det inga större problem att åtgärda med blästring som naturligtvis våra företag behärskar till fulländning.

Kategorier
Metall

Engraving


Engravering ett sätt att märka saker och ting på djupet. Och då med laser. Enkelt sätt så går tekniken ut på att medelst laser markera de områden som man vill ha utmärkta med en form av spårning. Det kan gälla för att markera vilken produkt det gäller och med vilken metod den är tillverkad. Markering om vem som är tillverkaren av det hela. Betäckningar och eller andra instruktioner om hantering av produkten eller helt enkelt vem det är som har tillverkat den.
Och det är naturligtvis något som du kan företag som kan i vår region. Närmare nestämt på specialavdelningar under lasermärkning.

Kategorier
Industriautomation Metall

Robotikens lagar

1. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada.
2. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen.
3. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen.
Lär förstås inte finnas någon större risk med denna maskin nedan som är en industrirobot att dessa lager behöver skrivas in i något program.

En liten återkoppling bara till det här med processautomation.

Kategorier
Metall

Skruvar i krysset

Att skruva i krysset brukar normalt innebära att man i en fotbollsmatch lyckas göra mål med en skruvade boll från lite avstånd.
Nu finns det andra skruvar i det sammanhanget och något att glädjas över dessutom. Fotbollsmålet hade haft lite problem att stå upprätt utan skruvar.
Och det är där som våra företag kommer in. Vilket syns här.

Kategorier
Metall

Råvaruleverantörer

I ett tidigare inlägg tog vi upp prototyptillverkning. Och ett sätt att skapa en prototyp är att använda en skivare som skriver ut i 3d. Med andra ord föremål direkt som de ser ut i verkligheten.
Vilket för en att fundera lite på det där med själva skivaren. Om man nu skriver ut en skrivare i 3d från en skrivare så har man två stycken. Och om nu 3d-skrivaren och det som krävs för modelleringen når ut till varje hushåll så kan alla skapa det de själva vill ha. Endast råvaror krävs, ingen tillverkningsindustri kommer att behövas överhuvudtaget utan bara råvaruleverantörer.
Fast det bör nog finnas en liten hake i det här resonemanget.

Kategorier
Metall

Gasmejsling

Gasmejsling, att mejla med gas är faktiskt en beskrivning som stämmer rätt väl vad det är frågan om. Tekniken används för att ta hand om fogar samt ta bort de svetsar som är icke fungerande. Det övergripande begreppet för den här typen av svetsning brukar kallas för gasskärning.

En metod som kan användas både manuellt och automatiskt. Det manuella momentet används i huvudsak vid arbete utomhus och den automatiska då vi inomhusarbete där man har tillgång till maskiner.
En av fördelarna med gasskärning är att lågan hjälper till att göra rent arbetsstycket som skall skäras.
Mer om det och vad våra företag i regionen kan hjälpa till med hittar du här på gasmejsling/gasskärning.

Kategorier
Industriautomation Metall

Processautomation

Processer för att underlätta produktion inom industrin med hjälp av robotar kan låta lite märkvärdigare än vad det är. Robotar är inte det som vi läser om i SF-böcker eller ser en film Arnold. Utan det är helt enkelt maskiner som utför sina arbeten efter ett program och saknar förmåga att göra något annat än vad de är programmerade för.
Däremot har processautomationen fördelen av att den utför monotona moment gång på gång med exakt precision. Och det utan att behöva ta paus.
Däremot krävs ett stort kunnande att kunna sätta det hela i produktion. Ett kunnande som vi behärskar och som du kan läsa mer om här.

Kategorier
Metall

Adam den första prototypen

Om man skall följa Bibeln så kan man med gott fog kalla Adam för den första prototypen av mänskligheten och att Eva följde därefter samt resten av mänskligheten.
Nu kan förstås vän av ordning anmärka lite på att en prototyp används för att sedan skapa det riktiga sedan. Fast vem vet hur det var då.
Däremot vet vi att trots att våra företag i regionen besitter ett högt kunnande inom sina områden och har lång erfarenhet.
Så klarar de inte av den här tillverkningen som nämns ovan.,

Däremot klarar de av i stort att allt annat som handlar om mer profana ting. Och mer om det hittar du här på protoyptillverkning.

Kategorier
Metall

Tillverkare av verktyg

Verktygstillverkning ett område som inte så ofta ägnas några tankar om. Även om man dagligdags kanske använder hammare, skruvmejsel, skiftnyckel eller något annat verktyg så är inte medvetandet alltid med att någon faktiskt har tillverkat verktyget.

Den ovannämnda delen är en typ av tillverkning av verktyg. Den andra delen är de som tillverkar verktyg för att andra skall kunna tillverka verktyg. Vilket låter lite märkligt men är enklare än så. För att tillverka föremål i detta fall verktyg krävs det maskiner och utrustning som formverktyg för att kunna producera detaljer inom industrin. Vilket naturligtvis våra företag i regionen sysslar med.