Kategorier
Plast

Formsprutning ger fantastiska leksaker

När man pratar om formsprutning så ligger fokus ofta på industrin. Man tänker kanske på plastdelar som ska ingår i olika industriprojekt. Men alla som har barn vet att det finns plastleksaker som slår alla andra. LEGO är ett exempel på detta. Legoblocken är lätta och smarta. Man kan bygga höghus med dem eller få till en miniatyrbil. Både barn och vuxna tycker om att leka med plastklossarna som tas fram med formsprutning men det här är inte den enda leksak som man kan tillverka på detta sätt.

Kategorier
Plast

Motverka översvämningar med dagvattenkassetter

Dagvattenkassetter, dagvattenmagasin, fördröjningsmagasin… kärt barn har många namn. Oavsett vad man kallar den här typen av system så rör det sig om en mycket effektiv metod för att ta hand om och dränera stora mängder vatten. I Sverige så har vi redan upplevt vad ordentliga skyfall kan göra med vår infrastruktur, så det är viktigt både för privata husägare och för offentliga fastigheter och kommuner att ta hand om dräneringen innan regnet faller. På en privat tomt så kanske man har en stenkista eller två för att dränera bort vatten från huset, men stenkistan blir aldrig så effektiv som de dagvattenkassetter som tillverkas av plastgranulat och som kan kopplas till avlopp.

Tillverkning av dagvattenkassetter

Idag så kan svensk plastindustri ta fram mycket smarta lösningar för dränering. Man tillverkar dagvattenkassetter av termoplast vilket innebär att man med metoder som formsprutning snabbt kan få fram färdiga lösningar som är skräddarsydda för sina ändamål. Man kan alltså säga att dagvattenmagasin är en slags plastverktyg som gör stor nytta under marken då det regnar kraftigt. Svenska företag som kan erbjuda formgjutning och andra metoder för framställning av plastkomponenter kan också tillverka dagvattenkassetterna, men det är förstås viktigt att man vänder sig till ett företag som har erfarenhet av detta för att få riktigt bra lösningar.

Moderna fördröjningsmagasin

Det är mycket vanligt att man använder sig av masterbatch för att skapa magasinen som när de är redo är mycket hållbara. Plaster som polyuretan fungerar mycket bra för den här typen av dräneringssystem och gör det möjligt att på ett enkelt sätt koppla magasinet vidare till avloppssystem. Nu måste man inte alltid koppla dagvattenmagasinet till ett annat system för att det ska fungera. På en privat tomt så kan det mycket väl räcka med att man leder vattnet bort till en plats där marken bättre kan absorbera det. Det kan ju också vara så att det avloppssystem som finns på plats inte klarar av hur mycket extra vatten som helst och det måste man ta reda på innan man installerar ett fördröjningsmagasin under marken.

Enkel service

Något som får alltfler att satsa på systemen av plast är att de är så lätta att underhålla. Själva installationen är smidig mycket tack vare att plast är ett så lättviktigt material. Dessutom så behöver man inte lägga den här typen av system djupt under marken. I och med att det blir så lätt att komma åt så kan man spola och hålla rent då det behövs och man får ett system som kommer att fungera länge.

dagvattenkasetter13

Rätt typ av fördröjningsmagasin

När man ser på de fördröjningssystem som tillverkas i Sverige så blir det tydligt att det finns stor variation. Faktum är att man har mycket att tjäna på att beställa dagvattenmagasin från ett svenskt företag. Då man producerar lokalt så blir det lättare att skräddarsy och att få ett system som verkligen passar in i sitt sammanhang. Kommunikationen blir ju onekligen smidigare då man kan tala svenska med varandra, och leveranstider kan förkortas då dagvattensystemen tas fram på plats.
För att få fram rätt typ av fördröjningssystem för regnvatten så gäller det att man tar en noga titt på det område som behöver dräneras. För att dagvattenmagasin ska göra jobbet så måste de placeras på rätt ställe och kanske kopplas vidare på rätt sätt. Genom att göra rätt från start så slipper man onödiga korrigeringar och man kan se fram emot en tomt, parkering eller annan plats som förblir torr då regnet öser ner och leder till farliga översvämningar på andra platser. Många gånger så kan det räcka med några enkla kassetter och på en privat tomt så kan man klara sig med det allra enklaste och kanske till och med genomföra installationen själv. Då man vänder sig till ett företag som verkligen kan det där med dränering med hjälp av dagvattenkassetterna så får man god vägledning och det gör att man spar både på tid och på pengar.

Kategorier
Övrigt Plast

Fördelar och nackdelar med termoplast

Idag så drar vi nytta av en lång rad produkter som har tagits fram av termoplast. När man jobbar med metoder som formsprutning och formblåsning så använder man sig av termoplastisk polyuretan och andra plaster som lämpar sig väl för slutprodukten. Låt oss se på fördelar och nackdelar med att skapa plastprodukter av termoplasten…

Fördelar

I och med att termoplasten erbjuder styrka i kombination med lättviktighet så får man ett material med många olika användningsområden. Samtidigt så kan man lita på låga tillverkningskostnader. Plasttillverkare kan också tillverka stora volymer snabbt utan att mista precision och det är förstås en stor fördel. I Gnosjöregionen så kan man finna företag som rentav väljer att jobba med termoplast istället för metall då vikten av materialet kan få en så avgörande betydelse.

Nackdelar

Man kan egentligen inte tala om några stora nackdelar med termoplasten men det ska nämnas att det här trots allt är ett material som kan smälta. Det här kan till exempel ske om plastprodukten utsätts för ultraviolett ljus. Sedan så är det så att det finns kemiska lösningar som också kan skada plasten, så man måste vara noga med hur man hanterar den och var man förvarar plastkomponenterna. Nu finns det lite olika typer av termoplaster och en del kan vara mjuka som gummi medan andra erbjuder en styrka som motsvarar aluminium så när man talar om nackdelar så får man förstås inse att plasttypen kommer att påverka användningen.

Kategorier
Övrigt Plast

Formsprutning med formsprutningsmaskin

Då man ska tillverka olika typer av plastdetaljer så väljer man för det mesta formsprutning eftersom det här är en mycket effektiv metod som ger fina resultat. Svenska företag som jobbar med tillverkning av produkter och komponenter av plast och glasfiber kan ha flera olika maskiner för formsprutningen, men man kan säga att grundprocessen är densamma oavsett maskin. Sedan så är det förstås också så att nya maskiner utvecklas för att man ska kunna tillverka ännu bättre produkter, men företag som köper in ny utrustning kan många gånger fortsätta produktionen med de äldre maskinerna som fortfarande håller hög standard.

Formsprutning som tillverkningsmetod

Oavsett om man ska tillverka galgar av plast eller om det rör sig om plastprodukter för sjukvården så är formsprutning den metod som man kan lita på. Plasttillverkare använder sig ofta av termoplastisk polyuretan i granulatform för att sedan smälta ner granulaten till en plastmassa som kan formas till olika typer av plastprodukter. Termoplast har så många användningsområden och används också då man tillverkar delar med hjälp av formblåsning. Det som är så bra med formsprutningen är att den lämpar sig väl för i stort sett alla typer av plastmaterial. Materialet som man jobbar med kommer att påverka hur hög temperatur man behöver för att få en smältmassa och det här är något som påverkar vilken typ av plast man väljer att tillverka med.

Formsprutningsmaskinen

Formsprutningsmaskinen består av flera delar och tar hand om en process som innebär att man smälter ner plastgranulat till en massa som pressas in i en form som för det mesta har två delar som kläms ihop. När massan väl är i formen så börjar kylprocessen som gör att plasten stelnar och att man får en färdig plastprodukt. Formarna kan sitta på olika sätt i maskinen och de kan klämmas ihop manuellt med klämmor eller med hydraulik. När man behöver jobba snabbt så är det rätt vanligt att man använder sig av hydraulik och magnetism för själva klämprocessen. Maskinerna som används för formsprutning brukar delas upp i följande grupper:

  • Mekaniska
  • Hydrauliska
  • Elektriska
  • Hybrider

När plastdetaljen har stelnat och fått rätt form så måste man få loss den från maskinen och det här kräver också smidig teknik som gör att man automatiskt kan samla upp de färdiga delarna och fortsätta tillverkningsprocessen.
Maskinerna som används för formsprutningen är avancerade men utvecklas hela tiden för att motsvara nya krav på marknaden. Man kan tillverka riktigt små detaljer såväl som stora komponenter med den här tillverkningsprocessen. I och med att alla industrier har behov av plastdetaljer så förbättras tekniken och maskinerna klarar mer och mer samtidigt som de erbjuder högre precision.

Kategorier
Plast

Mångsidiga pallar

Vi tog här upp sträckfilm som skydd för gods. Men det är endast en del av det här med godsskydd och transport. Det som skall transporteras behöver något att stå på också. Och där kommer lastpallarna in.
Engångspallar eller Eur-pallar är de vanligaste som man mest förknippar med pallar. Men även sjöpallar som brukar användas vid containertransporter finns. Sedan kan man naturligtvis få den tillverkade i de mått man vill ha.

Vill man så kan man även använda pallarna till annat. Går att använda dem till bord, trappor, förvaring och lite annat. Fast då behöver man nog fixa till dem en del först.

Kategorier
Plast

Svetsa lego

Lego, dessa små plastbitar som sätts ihop med ett enkelt tryck är ett sätt att foga samman delar med varandra. Nackdelen med dem är att det är lätt att ta isär dem också. Nu kan man lösa det på några sätt, ett av dem är att limma fast delarna.
Det andra är att helt enkelt svetsa ihop dem. Och där finns några metoder att tillgå inom plastsvetsning. De är ultraljuds-, friktions-, vibrations- eller varmluftssvetsning. Och naturligtvis kan andra material än legobitar svetsas. Mer om det står här.

Kategorier
Plast

Hål på hål

Tomrum som hål har en större betydelse än vad man normalt tänker på. För vad våre en golfbana utan hål eller en schweizerost?
Inte mycket. Antalet är lite olika för golfbanan 18 för osten lite mer osäkert. Men för Albert Hall skall det visst vara 4000 som Beatles sjunger om här.

Att skapa ett hål kan göras på lite olika sätt i fallen ovan. Om man vill göra det industriellt så använder man med fördel rörlaserskärning.

Kategorier
Plast

Forma i plast

I ett tidigare inlägg här, tog vi upp olika typer av termoplaster som man med enkla medel kunde forma själv. Då kommer vi nu osökt in på området formverktyg och plast.

De verktygen brukar ofta skapas i aluminium som då används som formar för att skapa olika föremål ibland annat då plast men även i material som gummi. Ett smidigt sätt att skapa prototyper även i de mest komplicerade formerna. Naturligtvis en produktion som våra företag i regionen behärskar mycket bra.

Kategorier
Plast

Pallkragar och jordgubbar

Pallkragar; en produkt med fler användningsområden. Det användningsområde som pallkragar skapas för i tidernas begynnelse var att säkra godset på en pall. Själva kragen av trä ger en mycket kraftig lastsäkring och kan dessutom enkelt återanvändas till skillnad från sträckfilm, platsband, pallhuvar eller annat. Eller så kan de fungera som en extra säkringen av varorna tillsammans de tidigare nämnda.

Men det finns andra användningsområden för pallkragar också. Ett område som verkar vara växande. Kan bero på att en del trädgårdsmagasin har uppmärksammat dem och skrivit hur praktiska det är att ha i trädgården för växter. Jordgubbsplantor går utmärkt att plantera där.
Och då pallkragarna är så finurligt utformade går det alldeles utmärkt att sätta fler på varandra för olika växter som kräver olika djup för sina rötter. Dessutom är det enkelt att sätta nät över dem så man själv för njuta av jordgubbarna och inte fåglarna får dem först.

Men oavsett vilket användningsområde man skall ha pallkragen till så finns de hos våra företag i regionen. Och närmare bestämt här.

Kategorier
Plast

Tillverka lego

Legotillverkning, ett ord med dubbel innebörd. Ordagrant innebär det att tillverka legobitar. Men i den betydelsen som kanske är mer vanligt förekommande inom industri så avses att produktionen läggs ut på andra leverantörer.
Ett vanligt förfaringssätt som har ett antal olika fördelar. Man slipper bygga upp en dyr maskinpark för det som skall produceras. Ingen personal behöver utbildas eller anställas. Och flexibiliteten blir mycket stor då det finns legotillverkare inom i stort sätt alla produktionsområden som finns.

Noterbart att man heller inte behöver söka sig utanför landet för att hitta legotillverkare. Så glöm Kina. Du hittar det du behöver i Gnosjöregionen.