Kategorier
Metall

Bearbeta plåt

plåtbearbetning
Plåtbearbetning är ett samlingsbegrepp för ett antal olika moment när det gäller att bearbeta plåt.
Plåten kan skäras, bockas, pressas, valsas och naturligtvis ytbehandlas för att bara ta några tekniker.

Tittar vi på valsning specifikt så talar man om varmvalsning och kallvalsning.
Varmvalsning används företrädesvis för grovplåt det vill säga material med en tjocklek över 15 mm. Är stål materialet som skall valsas krävs en temperatur på cirka 1000 grader.
Kallvalsning används för tunnplåt, plåt med en tjocklek av omkring 2 mm. Och utförs då utan värme.