Kategorier
Metall

Bura in maskiner

Maskinskydd, exempel

Att sätta maskiner bakom galler kan vara en nödvändighet ibland. Inte för att de har misskött sig utan snarare till skydd för dem och de människor som vistas i närheten.
En hel del maskiner arbetar helt automatiskt med rörliga delar av metall. Att komma i närkontakt med dem kan vålla en hel del skador på en människa.
Dessutom rör sig truckar i många fall i en industrimiljö och även de kan komma i närkontakt med maskiner om skydd saknas. Så förutom risken med personskador finns även risk för maskinskador och med det produktionsstopp om nu inte skydden finns.
Naturligtvis kan företagen i vår region tillverka och installera de skydden. Du hittar de på maskinskydd.