Kategorier
Metall

CNC-maskin

CNC eller uttytt Computer Numerical Control är en process där datorer styr maskiner i olika typer av industrier framför allt då i tillverkningsindustrin.

cnc-maskin

Vad som kan tillverkas med den här tekniken är brett. Detaljer där det krävs hög precision och längre serier är synnerligen lämplig för CNC.
Mer om det och vilka företag som arbetar med den här tekniken hittar du på våra specialavdelningar.