Kategorier
Metall

Engraving


Engravering ett sätt att märka saker och ting på djupet. Och då med laser. Enkelt sätt så går tekniken ut på att medelst laser markera de områden som man vill ha utmärkta med en form av spårning. Det kan gälla för att markera vilken produkt det gäller och med vilken metod den är tillverkad. Markering om vem som är tillverkaren av det hela. Betäckningar och eller andra instruktioner om hantering av produkten eller helt enkelt vem det är som har tillverkat den.
Och det är naturligtvis något som du kan företag som kan i vår region. Närmare nestämt på specialavdelningar under lasermärkning.