Kategorier
Övrigt Plast

Fördelar och nackdelar med termoplast

Idag så drar vi nytta av en lång rad produkter som har tagits fram av termoplast. När man jobbar med metoder som formsprutning och formblåsning så använder man sig av termoplastisk polyuretan och andra plaster som lämpar sig väl för slutprodukten. Låt oss se på fördelar och nackdelar med att skapa plastprodukter av termoplasten…

Fördelar

I och med att termoplasten erbjuder styrka i kombination med lättviktighet så får man ett material med många olika användningsområden. Samtidigt så kan man lita på låga tillverkningskostnader. Plasttillverkare kan också tillverka stora volymer snabbt utan att mista precision och det är förstås en stor fördel. I Gnosjöregionen så kan man finna företag som rentav väljer att jobba med termoplast istället för metall då vikten av materialet kan få en så avgörande betydelse.

Nackdelar

Man kan egentligen inte tala om några stora nackdelar med termoplasten men det ska nämnas att det här trots allt är ett material som kan smälta. Det här kan till exempel ske om plastprodukten utsätts för ultraviolett ljus. Sedan så är det så att det finns kemiska lösningar som också kan skada plasten, så man måste vara noga med hur man hanterar den och var man förvarar plastkomponenterna. Nu finns det lite olika typer av termoplaster och en del kan vara mjuka som gummi medan andra erbjuder en styrka som motsvarar aluminium så när man talar om nackdelar så får man förstås inse att plasttypen kommer att påverka användningen.