Kategorier
Övrigt Plast

Formsprutning med formsprutningsmaskin

Då man ska tillverka olika typer av plastdetaljer så väljer man för det mesta formsprutning eftersom det här är en mycket effektiv metod som ger fina resultat. Svenska företag som jobbar med tillverkning av produkter och komponenter av plast och glasfiber kan ha flera olika maskiner för formsprutningen, men man kan säga att grundprocessen är densamma oavsett maskin. Sedan så är det förstås också så att nya maskiner utvecklas för att man ska kunna tillverka ännu bättre produkter, men företag som köper in ny utrustning kan många gånger fortsätta produktionen med de äldre maskinerna som fortfarande håller hög standard.

Formsprutning som tillverkningsmetod

Oavsett om man ska tillverka galgar av plast eller om det rör sig om plastprodukter för sjukvården så är formsprutning den metod som man kan lita på. Plasttillverkare använder sig ofta av termoplastisk polyuretan i granulatform för att sedan smälta ner granulaten till en plastmassa som kan formas till olika typer av plastprodukter. Termoplast har så många användningsområden och används också då man tillverkar delar med hjälp av formblåsning. Det som är så bra med formsprutningen är att den lämpar sig väl för i stort sett alla typer av plastmaterial. Materialet som man jobbar med kommer att påverka hur hög temperatur man behöver för att få en smältmassa och det här är något som påverkar vilken typ av plast man väljer att tillverka med.

Formsprutningsmaskinen

Formsprutningsmaskinen består av flera delar och tar hand om en process som innebär att man smälter ner plastgranulat till en massa som pressas in i en form som för det mesta har två delar som kläms ihop. När massan väl är i formen så börjar kylprocessen som gör att plasten stelnar och att man får en färdig plastprodukt. Formarna kan sitta på olika sätt i maskinen och de kan klämmas ihop manuellt med klämmor eller med hydraulik. När man behöver jobba snabbt så är det rätt vanligt att man använder sig av hydraulik och magnetism för själva klämprocessen. Maskinerna som används för formsprutning brukar delas upp i följande grupper:

  • Mekaniska
  • Hydrauliska
  • Elektriska
  • Hybrider

När plastdetaljen har stelnat och fått rätt form så måste man få loss den från maskinen och det här kräver också smidig teknik som gör att man automatiskt kan samla upp de färdiga delarna och fortsätta tillverkningsprocessen.
Maskinerna som används för formsprutningen är avancerade men utvecklas hela tiden för att motsvara nya krav på marknaden. Man kan tillverka riktigt små detaljer såväl som stora komponenter med den här tillverkningsprocessen. I och med att alla industrier har behov av plastdetaljer så förbättras tekniken och maskinerna klarar mer och mer samtidigt som de erbjuder högre precision.