Kategorier
Industriautomation

Hur mäter sig laserskärning med andra beskärningsmetoder?

Ska man stansa fram ett hål eller kanske skära det med laser? Det kan bli en högst aktuell fråga. Idag så kan man använda sig av laserskärning för en rad olika material och det gör att det finns en hel del andra beskärningstekniker att beakta. Behovet av att kunna skära i många olika material leder till att det behövs flexibla och kostnadseffektiva lösningar. Med hög precision så är laserskärningen en värdig konkurrent till populära metoder som stansning och fräsning. På grund av detta så är det också så att man börjar integrera tekniken i arbetsprocesser och på produktionslinjer.

Laserskärning eller stansning

När man jämför laserskärning med stansning så är det ofta så att lasern blir ett bättre val. Det är till exempel så att laserbeskärning ger högre kvalitet på kantytor. Man får också en kvalitet på beskärningen som är konstant. Lasern är bättre då man vill ta fram lite finare detaljer och kanske skära ut mindre hål. Det kan vara mycket svårt att få till med en traditionell stansmaskin. Med laser så får man hög flexibilitet, högre än med stansning. Båda metoderna är snabba men om man ser på kostnader för verktyg som ska ingå i maskinen så går det inte att undgå att lasern blir billigare då man inte behöver lagra verktyg för byte. Stansen har dyra verktyg som då och då måste bytas ut.

När man skär med laser i textil

Man kan ju även skära med laser i textil. Frågan är om man bör välja detta hellre än att skära på traditionellt sätt med kniv eller genom att stansa fram former. Med laserskärning så får man en mycket jämn och fin kant där man skär. Snittet blir exakt och lämnar efter sig en snygg kant. Det här får man inte med kniv eller med stansning. Dessutom så får man en hög flexibilitet då man skär med laser i textil. Det kan man inte säga då det handlar om andra beskärningsmetoder. Här är det återigen en fördel att man slipper verktyg som ska bytas ut och som slits ut snabbt. Det är inget som man kan komma ifrån då man till exempel jobbar med en stansmaskin.

Laserskära i trä istället för att svarva och fräsa

Trä är fortsatt ett mycket populärt material att jobba med. Det är lätt att anpassa och använda till olika typer av projekt. Man använder sig mer och mer av laserskärning även för trä. Det här beror bland annat på att tekniken till exempel ger en arbetsprocess där man slipper träflisor. Dessutom så får man exakta snitt vilket inte alltid är möjligt då man till exempel sågar till en bit. I trä så kan det också vara bra att kunna märka. Det gör man lätt med laser men inte lika enkelt då man svarvar eller fräser. Vid beskärning av trä så slits inte verktygen i svarvar och fräsar lika snabbt som då man jobbar med metall men lasern är ännu vassare vad gäller verktygshantering.