Kategorier
Service

Rätt man på rätt plats

Nu kan man först fundera på om ordet man i meningen ovan är det korrekta eller om det skall kallas för något annat. Men vi lämnar den detaljen för andra att fundera på.

Däremot att skaffa personal som passar för sina uppgifter är ofta för företag en grannlaga uppgift. Alla som har drivit företag vet vad en felrekrytering kan kosta. I icke utfört arbete och framför allt i kostnader.
Liknande problem kan finnas vid tillfälliga arbetstoppar där personal snabbt kan behöva fås på plats för att kunna hantera en större order som måste produceras snabbt.
Men precis om med vanliga sommarjobb som vi skrev om här finns det företag inom regionen som även sköter om rekrytering av ordinarie personal och vid tillfälliga produktionstoppar. Du kan läsa mer om vad de företagen och vad de kan göra för dig.