Kategorier
Metall

Råvaruleverantörer

I ett tidigare inlägg tog vi upp prototyptillverkning. Och ett sätt att skapa en prototyp är att använda en skivare som skriver ut i 3d. Med andra ord föremål direkt som de ser ut i verkligheten.
Vilket för en att fundera lite på det där med själva skivaren. Om man nu skriver ut en skrivare i 3d från en skrivare så har man två stycken. Och om nu 3d-skrivaren och det som krävs för modelleringen når ut till varje hushåll så kan alla skapa det de själva vill ha. Endast råvaror krävs, ingen tillverkningsindustri kommer att behövas överhuvudtaget utan bara råvaruleverantörer.
Fast det bör nog finnas en liten hake i det här resonemanget.