Kategorier
Industriautomation

Rörbockning som lönar sig

Alla produktioner påverkas av den ekonomi som finns för tillverkningen. Redan från start så måste man betänka hur saker som material och tillverkningsmetod kommer att påverka kostnaden. Detta oavsett om man tänker använda sig av gasskärning eller stansa fram hål. När det handlar om rörbockning så är det förstås så att man måste använda en teknik som ger goda resultat. Kunden måste få en färdig del eller produkt som håller måttet.

Vad är rörbockning?

Man kan använda sig av olika metoder för att rörbocka. Målet med rörbockning är att forma ett rör. Tanken är att man ska få en form utan att göra hål eller skära igenom hålet. Det är inte svårt att förstå att det här kräver god teknik. Om man böjer ett metallrör hursomhelst så kommer det ju att knipas ihop i böjen och därmed förlora sin funktion. Men med moderna bockningsmetoder så kan man få ett rör som behåller sina dimensioner och som erbjuder hög slitstarkhet.

Kallbockning

Kallbockning innebär att man drar ett rör över en kurvmall som är urskålad. Man använder ett dragskaft som hävarm och det har en urskålning som motsvarar mallen. På så vis så bildas en ihålighet som har samma diameter som utsidan av röret. När man jobbar med kallbockning så slipper man problem med vikt krök och man får en böj som blir jämn. Kallbockningen kan också utföras med en dorn som man trär in i röret innan man bockar. Den kommer att sitta fast en bit före rörets kurva. När man drar röret så kommer det att formas ovanpå dornen. Man får då en krök som är rund och fin och inte platt.

Varmbockning

När man bockar med varmbockning så kommer man istället att jobba med sand i röret. Man fyller hela röret med sand och så drar man igång arbetet med rörbockningen. Man värmer på med svets och så kan man sträcka röret och på så vis få den önskade formen. Det här är en process som kan se enkel ut men som kräver en hel del erfarenhet. Man måste veta hur värmekällan ska flyttas på rätt sätt för att resultatet ska bli bra.

Veckbockning

Det går också att veckbocka och det betyder att man varmbockar men utan sand. Det här är också något som kräver en hel del erfarenhet. Man kommer att använda svetsen för att få fram veck på insidan av kröken i röret.

Automatisk bockning eller handdrivet

Det finns fortfarande rörbockning som utförs för hand. Det här kan ibland vara att rekommendera även om det kräver mer tid. Automatisk rörbockning har sina fördelar och passar särskilt bra då man behöver bocka större volymer. Med ett gott samarbete så kommer man fram till rätt bockningsmetod. Man väljer den metod som kommer att ge både ett gott pris och ett gott resultat.