Kategorier
Service Utvalda inlägg

Starta bolag

I Gnosjöregionen är antalet företag i förhållande till antalet invånare extremt hög. Här finns mängder av småföretag och det startas nya bolag varje dag. När man tar steget att driva sitt bolag på heltid så är det vanligt att man köper ett lagerbolag för att snabbt och smidigt komma igång. Och i Gnosjöregionen vet man hur man gör!

Enskild firma eller aktiebolag?

Många bolag är avknoppningar från andra företag. Företagsklimatet är mycket gynnsamt och en anledning till detta är att det finns otroligt mycket kunskap om hur man startar och driver bolag. De flesta invånare har någon eller några i bekantskapskretsen som driver företag så det är lätt att få hjälp för den som vill starta eget. Ofta startar man firman som en enskild firma och det är vanligt att företagarna i Gnosjöregionen har sitt lilla, enskilda bolag vid sidan om sitt vanliga jobb.

I Gnosjöregionen finns det fyra olika kommuner och alla har sina näringslivsbolag där varje kommun har företagslotsar och kreativa arenor där man hjälper och stöttar nystartade företag med subventionerade lokalkostnader osv. Det finns även ett nära och väl fungerande samarbete med Almi och Science park.

Ska du starta ett bolag och vill ha kunskap och erfarenhet samt stöd från olika håll så är Gnosjöregionen ett utmärkt ställe att etablera sig på.