Kategorier
Plast

Motverka översvämningar med dagvattenkassetter

Dagvattenkassetter, dagvattenmagasin, fördröjningsmagasin… kärt barn har många namn. Oavsett vad man kallar den här typen av system så rör det sig om en mycket effektiv metod för att ta hand om och dränera stora mängder vatten. I Sverige så har vi redan upplevt vad ordentliga skyfall kan göra med vår infrastruktur, så det är viktigt både för privata husägare och för offentliga fastigheter och kommuner att ta hand om dräneringen innan regnet faller. På en privat tomt så kanske man har en stenkista eller två för att dränera bort vatten från huset, men stenkistan blir aldrig så effektiv som de dagvattenkassetter som tillverkas av plastgranulat och som kan kopplas till avlopp.

Tillverkning av dagvattenkassetter

Idag så kan svensk plastindustri ta fram mycket smarta lösningar för dränering. Man tillverkar dagvattenkassetter av termoplast vilket innebär att man med metoder som formsprutning snabbt kan få fram färdiga lösningar som är skräddarsydda för sina ändamål. Man kan alltså säga att dagvattenmagasin är en slags plastverktyg som gör stor nytta under marken då det regnar kraftigt. Svenska företag som kan erbjuda formgjutning och andra metoder för framställning av plastkomponenter kan också tillverka dagvattenkassetterna, men det är förstås viktigt att man vänder sig till ett företag som har erfarenhet av detta för att få riktigt bra lösningar.

Moderna fördröjningsmagasin

Det är mycket vanligt att man använder sig av masterbatch för att skapa magasinen som när de är redo är mycket hållbara. Plaster som polyuretan fungerar mycket bra för den här typen av dräneringssystem och gör det möjligt att på ett enkelt sätt koppla magasinet vidare till avloppssystem. Nu måste man inte alltid koppla dagvattenmagasinet till ett annat system för att det ska fungera. På en privat tomt så kan det mycket väl räcka med att man leder vattnet bort till en plats där marken bättre kan absorbera det. Det kan ju också vara så att det avloppssystem som finns på plats inte klarar av hur mycket extra vatten som helst och det måste man ta reda på innan man installerar ett fördröjningsmagasin under marken.

Enkel service

Något som får alltfler att satsa på systemen av plast är att de är så lätta att underhålla. Själva installationen är smidig mycket tack vare att plast är ett så lättviktigt material. Dessutom så behöver man inte lägga den här typen av system djupt under marken. I och med att det blir så lätt att komma åt så kan man spola och hålla rent då det behövs och man får ett system som kommer att fungera länge.

dagvattenkasetter13

Rätt typ av fördröjningsmagasin

När man ser på de fördröjningssystem som tillverkas i Sverige så blir det tydligt att det finns stor variation. Faktum är att man har mycket att tjäna på att beställa dagvattenmagasin från ett svenskt företag. Då man producerar lokalt så blir det lättare att skräddarsy och att få ett system som verkligen passar in i sitt sammanhang. Kommunikationen blir ju onekligen smidigare då man kan tala svenska med varandra, och leveranstider kan förkortas då dagvattensystemen tas fram på plats.
För att få fram rätt typ av fördröjningssystem för regnvatten så gäller det att man tar en noga titt på det område som behöver dräneras. För att dagvattenmagasin ska göra jobbet så måste de placeras på rätt ställe och kanske kopplas vidare på rätt sätt. Genom att göra rätt från start så slipper man onödiga korrigeringar och man kan se fram emot en tomt, parkering eller annan plats som förblir torr då regnet öser ner och leder till farliga översvämningar på andra platser. Många gånger så kan det räcka med några enkla kassetter och på en privat tomt så kan man klara sig med det allra enklaste och kanske till och med genomföra installationen själv. Då man vänder sig till ett företag som verkligen kan det där med dränering med hjälp av dagvattenkassetterna så får man god vägledning och det gör att man spar både på tid och på pengar.