Kategorier
Metall

Automatisk eller manuell produktion av tråddetaljer

Inom industrin så handlar det mångt och mycket om effektivisering. Oavsett om man jobbar med tråddragning eller står för tillverkning av tråddetaljer så är man alltid ute efter en arbetsprocess som kan utföras på kort tid med goda resultat. Men det är inte alltid så att man väljer att ta fram trådprodukter på automatisk väg. Möjligheten finns där med moderna maskiner och datorprogram men det finns faktiskt projekt där man istället väljer att jobba manuellt.

Framtagning av tråddetaljer

Numera så använder vi oss ofta av tråddetaljer i olika typer av föremål. I vanliga hörlurar och liknande produkter så behövs det fjädrande tråd som ser till att man får en god passform och även lång hållbarhet. Det här betyder också att man måste ha olika typer av tråd, och företag som jobbar med tråddragning tar fram olika storlekar och olika egenskaper vad gäller fjädring så att man får rätt format.

I Gnosjöregionen så finns det företag som jobbar med att ta fram trådprodukter och i Gnosjö så ligger man långt fram vad gäller användning av modern teknik. Men då man ska framställa ett mindre antal produkter med tråd så väljer man kanske att utföra vissa arbetsmoment manuellt. Det här kan man bara göra då det finns tillräckligt mycket erfarenhet och kunskap på plats. För stora volymer så tar man hjälp av automatik och robotar som ser till att man kan jobba snabbt, och då man kan erbjuda både manuellt och automatiskt arbete så får man en flexibilitet som är mycket viktig just för effektiviteten och för lägre kostnader.