Kategorier
Plast

Tillverka lego

Legotillverkning, ett ord med dubbel innebörd. Ordagrant innebär det att tillverka legobitar. Men i den betydelsen som kanske är mer vanligt förekommande inom industri så avses att produktionen läggs ut på andra leverantörer.
Ett vanligt förfaringssätt som har ett antal olika fördelar. Man slipper bygga upp en dyr maskinpark för det som skall produceras. Ingen personal behöver utbildas eller anställas. Och flexibiliteten blir mycket stor då det finns legotillverkare inom i stort sätt alla produktionsområden som finns.

Noterbart att man heller inte behöver söka sig utanför landet för att hitta legotillverkare. Så glöm Kina. Du hittar det du behöver i Gnosjöregionen.