Kategorier
Service

Trälådor säljes

En kort och snärtigt sätt att marknadsföra sig med en rubrik. Vad det egentligen innebär kan man fundera på vid första anblicken. Är det gamla trälådor, nya eller vad är det frågan om?
Nu är svaret inte så komplext utan det handlar helt enkelt om det man kallar för träemballage och det som bilden nedan visar.

Lådor av trä som man använder för transport av produkter som skall ut till en mottagare. Antingen i standardformat eller specialanpassade för godset som skall finnas i. Och även detta klarar vi av att tillverka.