Kategorier
Företagsnyheter

Vad är industriautomation?

Det är knappast en hemlighet att alltfler företag förlitar sig på automation för att snabbt kunna tillverka olika typer av delar och produkter. Men vad är egentligen industriautomation och vad betyder den för svenska företag? Man skulle kunna säga att industriautomationen går ut på att man använder sig av datorer och robotar för att ta hand om processer som tidigare krävde en mänsklig hand. Men det betyder inte att människor inte längre behövs inom industrin, de har bara fått lite andra uppgifter…

Industriautomation ger större flexibilitet

Från start så såg man automationen som ett sätt att öka produktionen genom att kunna tillverka snabbare. Det här är fortfarande en god anledning till att så många svenska företag väljer att jobba med industriautomation genom att köpa in nya industrimaskiner som kan jobba på ett självständigt sätt. Tanken med tidig automation var att man skulle kunna utesluta en stor del av den mänskliga faktorn och att det skulle bli billigare att tillverka då man inte behövde så många anställda och dessutom kunde låta de automatiska systemen jobba dygnet runt.

automation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag så talar man inte längre om att låta robotar och maskiner ta över människors jobb utan snarare om hur automationen kan leda till högre kvalitet och ge utrymme för nya, mer stimulerande, arbetsuppgifter. Man får en flexibilitet som öppnar upp för nya möjligheter med utvecklad produktion och gladare personal som slipper det tunga arbete som tidigare var synonymt med industrier som metallindustrin.

Samtidigt så är det förstås så att man kan se hur maskiner har kunnat ta över människors arbetsuppgifter. Inom bilindustrin så är det robotar som installerar delar i bilar och det gör de mycket snabbare än en människa.

Många fördelar med automationen

Det finns så många fördelar med industriautomation och en av dessa är faktiskt arbetsmiljö och möjligheter till utveckling för personal. En operatör har ett spännande arbetsområde framför sig med programmering, hantering av moderna maskiner och god förståelse för en arbetsprocess som inkluderar många olika delar och moment.

Säkerheten har höjts och det är viktigt för det innebär färre problem med arbetsskador som kan bli mycket kostsamma. Det är inte bara programmen och robotarna som gör det möjligt för människor att undvika att komma för nära vassa och hårda verktyg som gör det säkrare att jobba på verkstäder. Man utvecklar också säkerhetssystem med sensorer som talar om då det uppstår en situation som kan leda till fara. Det här är inte bara bra för operatörer utan också för material som på så vis inte skadas på grund av brister i tekniken.

Ökad produktion

Det är förstås viktigt att man kan producera mer med hjälp av automationen. Det som hade tagit flera hundra arbetare flera dagar att bli klara med kan nu avklaras på några timmars tid med hjälp av maskinerna. Detta med en perfektion som gör att man kan lita på att dimensioner förblir de samma för del efter del. En operatör kan leda arbetet som tidigare krävde ett helt arbetslag.

Information som leder till högre kvalitet

När man jobbar med automatiska system och datorer så kan man under arbetsprocessen samla in viktig information. Man ser snabbt om det finns brister i produktionen och vad man behöver rätta till. Man kan säga att industriautomationen ger en överblick som gör att det blir lättare att utveckla och förbättra olika arbetsprocesser. Det går att använda informationen för att utföra analyser och sedan så kan man fatta klokare beslut och styra verksamheten i en mycket lönsam riktning.

Det finns förstås en stor nackdel

Även om man kan tycka att industriautomation bara verkar vara positivt så finns det förstås en stor nackdel och det är att den kostar att investera i. Nya industrimaskiner kan vara otroligt dyra och det gäller att man genast jobbar på rätt sätt med dem för att det ska löna sig. Man måste också se till att investera i kunskap så att de som jobbar på verkstaden snabbt kan lära sig den nya tekniken och programmera maskinerna på rätt sätt.