Kategorier
Service

Godssäkerhet

Säkerställa att gods kommer fram på ett tryggt sätt är den sista länken i en produktionskedja. Ibland kan den länken vara lite eftersatt då det inte tillhör den ordinarie kärnverksamheten.
Emballage för godssäkring kan man ta fram i lite olika material.
Trä och då tänker vi på olika typer av lådor av trä där tyngre saker som exempelvis maskindelar skall transporteras.
Kartonger av olika slag. Där finns enkla kartonger och upp till det som kallas för trippelwell tänkta för gods som behöver ett bra skydd och där transporthanteringen kan ge upphov till skador.
Plastemballage, i olika storlekar. Det gemensamma är dock att allt emballage kan skräddarsys exakt efter godset som skall säkras. Och företagen som kan det hittar du här på emballage hos oss.