Kategorier
Service

Godsskydd

Skydda gods för transport är en lämplig metod för att få fram det som skall skickas på ett säkert sätt. Metoderna för godsskydd kan variera en del. Ett mycket vanligt förfaringssätt är att använda någon form av sträckfilm, band, kartong eller annan form av emballage. Den mest flexibla lösningen här är nog sträckfilm. En tunn plast som kan sträckas ut till upp mot 300% av längden.
Flexibel då den kan dels användas i någon form av sträckfilmsmaskin, med fullständig automatik som transportbanor till maskiner och en helautomatisk sträckfilmning. Men filmen kan även användas i enklare maskiner eller som en s.k. handfilm. Dvs man går helt enkelt omkring godset som skall plastas in med filmen i en hållare. Oavsett vilken sort det gäller så kan våra företag förse dig med den.

Kategorier
Metall

Bocka dig rör

Inte av artighet men väl för att passa in där det skall vara är en fördel när det gäller rör. För vad vore en stol som har metallrör som ram med endast raka rör. Inte mycket att sitta på i alla fall.
Eller allt annat som man ständigt ser omkring sig. Men kanske inte alltid tänker på. Rör som kan bockas via rörbockning finns i material stål, koppar, aluminium. Eller för att göra det enkelt allt som är rakt kan bockas.

Kategorier
Metall

När ytan är allt

Det här med att fokusera på ytan brukar inte alltid ses med blida ögon. Åtminstone inte när det gäller människor. Men i andra sammanhang så är ytan det absolut viktigaste när det gäller metaller. Metaller med en skadad yta ser inte bra ut, men värre är att de kan förlora de egenskaper man vill att de skall ha.
Nu är det inga större problem att åtgärda med blästring som naturligtvis våra företag behärskar till fulländning.

Kategorier
Plast

Hål på hål

Tomrum som hål har en större betydelse än vad man normalt tänker på. För vad våre en golfbana utan hål eller en schweizerost?
Inte mycket. Antalet är lite olika för golfbanan 18 för osten lite mer osäkert. Men för Albert Hall skall det visst vara 4000 som Beatles sjunger om här.

Att skapa ett hål kan göras på lite olika sätt i fallen ovan. Om man vill göra det industriellt så använder man med fördel rörlaserskärning.

Kategorier
Metall

Engraving


Engravering ett sätt att märka saker och ting på djupet. Och då med laser. Enkelt sätt så går tekniken ut på att medelst laser markera de områden som man vill ha utmärkta med en form av spårning. Det kan gälla för att markera vilken produkt det gäller och med vilken metod den är tillverkad. Markering om vem som är tillverkaren av det hela. Betäckningar och eller andra instruktioner om hantering av produkten eller helt enkelt vem det är som har tillverkat den.
Och det är naturligtvis något som du kan företag som kan i vår region. Närmare nestämt på specialavdelningar under lasermärkning.

Kategorier
Industriautomation Metall

Robotikens lagar

1. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada.
2. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen.
3. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen.
Lär förstås inte finnas någon större risk med denna maskin nedan som är en industrirobot att dessa lager behöver skrivas in i något program.

En liten återkoppling bara till det här med processautomation.

Kategorier
Metall

Skruvar i krysset

Att skruva i krysset brukar normalt innebära att man i en fotbollsmatch lyckas göra mål med en skruvade boll från lite avstånd.
Nu finns det andra skruvar i det sammanhanget och något att glädjas över dessutom. Fotbollsmålet hade haft lite problem att stå upprätt utan skruvar.
Och det är där som våra företag kommer in. Vilket syns här.

Kategorier
Metall

Råvaruleverantörer

I ett tidigare inlägg tog vi upp prototyptillverkning. Och ett sätt att skapa en prototyp är att använda en skivare som skriver ut i 3d. Med andra ord föremål direkt som de ser ut i verkligheten.
Vilket för en att fundera lite på det där med själva skivaren. Om man nu skriver ut en skrivare i 3d från en skrivare så har man två stycken. Och om nu 3d-skrivaren och det som krävs för modelleringen når ut till varje hushåll så kan alla skapa det de själva vill ha. Endast råvaror krävs, ingen tillverkningsindustri kommer att behövas överhuvudtaget utan bara råvaruleverantörer.
Fast det bör nog finnas en liten hake i det här resonemanget.

Kategorier
Service

Wellemballage


Emballage av well eller kanske lite slarvigt uttryckt kartonger. I många fall tänker man kartonger om man tänker på wellemballage.
Nu är det inte bara standardkartonger som är wellpappens enda användningsområde.
Det mesta som behöver ett skyddande emballage kan wellpappen användas till.
Och materialet går dessutom att bygga med,
Så oavsett vilket användningsområde eller vilken produkt det är som skall få ett wellemballage så kan våra företag här ta fram det åt dig.

Kategorier
Metall

Gasmejsling

Gasmejsling, att mejla med gas är faktiskt en beskrivning som stämmer rätt väl vad det är frågan om. Tekniken används för att ta hand om fogar samt ta bort de svetsar som är icke fungerande. Det övergripande begreppet för den här typen av svetsning brukar kallas för gasskärning.

En metod som kan användas både manuellt och automatiskt. Det manuella momentet används i huvudsak vid arbete utomhus och den automatiska då vi inomhusarbete där man har tillgång till maskiner.
En av fördelarna med gasskärning är att lågan hjälper till att göra rent arbetsstycket som skall skäras.
Mer om det och vad våra företag i regionen kan hjälpa till med hittar du här på gasmejsling/gasskärning.